Algemene voorwaarden

Behandeling volgens afspraak: afmelden of verzetten graag minimaal 24 uur van te voren, anders worden er kosten in rekening gebracht. De praktijk is telefonisch bereikbaar, maar tijdens een behandeling wordt de telefoon niet opgenomen. Spreek dan alstublieft een bericht in met uw naam en telefoonnummer, dan nemen we contact met u op.

Betaling middels contante betaling of pin.

De Privacy policy kunt u downloaden of inzien op de praktijk.
Afspraak kosteloos annuleren: 24 uur van te voren, verhindering bij ziekte graag zo vroeg mogelijk doorgeven. 

Bij vergeten afspraak wordt de eerste keer de helft van de behandelkosten in rekening gebracht, bij herhaling worden de volledige behandelkosten in rekening gebracht.

Fabulous Feet in ingeschreven bij KvK, Provoet, het ProCert Kwaliteitsregister voor Pedicures, het HBA en bij De Geschillencommissie.

Vergoeding van behandeling bij mensen met diabetes en/of reuma wordt hierdoor mogelijk. Dit is o.a. afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Alle door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt.De Privacy Policy van Fabulous Feet ligt ter inzage in de praktijk of kunt u hier downloaden..

Hopelijk wordt en blijft u een tevreden client, maar wanneer er onverhoopt een klacht is, dan vinden we het erg fijn als u ons dat laat weten. U heeft 10 dagen garantie, maar ook daarna willen we graag de gelegenheid krijgen om een klacht op te lossen!.

Fabulous Feet pedicure
Willeke van der Veer - Romijnders


Leuke weetjes

Pedicures voortdurend bijscholen, als ze tenminste in het Kwaliteits Register voor Pedicures zijn ingeschreven!

We blijven investeren, we hebben nu een omnicut, een apparaat waar mee we hard eelt kunnen weghalen met een superglad resultaat!


De privacy policy van Fabulous Feet ligt klaar in de praktijk. 
Dan weet u precies wat we willen weten en wat we met die gegevens doen. 

Er momenteel drie soorten pedicure's zijn?

  • Cosmetisch Pedicure = voor behandeling van mensen met gezonde voeten
  • Pedicure Plus = met aantekening voor behandeling van mensen met reuma en of diabetes
  • Medisch Pedicure = met diverse aanvullende specialiteiten zoals verwaarloosde voet, drukontlasting en diverse nagelbeugeltechnieken.
Ik ben pedicure plus, voor zowel mensen met reuma als met diabetes.

Interessante websites

Fabulousfeet op Twitter

Provoet
De branche organisatie is van de pedicure's. Daar kunnen gediplomeerde pedicure's zich bij aansluiten, en zij zorgen onder andere voor regiobijeenkomsten, waar pedicure's contact met elkaar kunnen zoeken. Ook zijn de Provoet pedicure's ingeschreven bij De Geschillencommissie...Zelf ben ik ook aangesloten bij Provoet.

Procert KwaliteitsRegister voor Pedicure's
Het register waar je kunt kijken of uw pedicure ingeschreven is, zodat je in aanmerking kunt komen voor vergoeding van de behandeling als u reuma of diabetes heeft. Dit is allemaal afhankelijk van uw zorgverzekering. Vraag meer informatie bij uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over vergoeding.

De Geschillencommisie voor de Uiterlijke Verzorging
Alle provoet leden zijn in principe aangesloten bij deze geschillencommissie. Fabulous Feet natuurlijk ook. Op deze site kunt u zien hoe de geschillencommissie werkt.